Murare

Fasadrenovering

Om man bor i ett tegelhus är en fasadrenovering nödvändig med jämna mellanrum. Du är välkommen att vända dig till oss som arbetar medå Fasadrenovering Stockholm för att återställa byggnadens yttre till sitt ursprungliga skick och för att vara säker på att bostaden kommer kunna stå emot både väder och vind under många år framöver.

Med den långa erfarenhet vi har inom yrket kan vi garantera att arbetet kommer bli korrekt utfört, med hjälp av kvalitativa material och utrustning som är modern.

Erfarna murare i Stockholm som utför renoveringar

Om man har valt att mura hus har man också gett sig själv en bostad med en personlig karaktär. En renovering av dylika material innebär ofta att man behöver göra omfogningar för att byggnaden ska bibehålla sin motståndskraft mot yttre påfrestningar. För den här typen av arbeten använder vi oss av olika slags fogmassor och puts i Stockholm, eftersom vissa äldre hus använder kalkbruk medan nyare oftare har kalkcementbruk. Vilket material som används anpassas naturligtvis efter materialet och fastigheten som arbetet utförs på. Färgen på de olika fogarna går självklart att anpassa efter era önskemål.

En effektiv och snygg fasadrenovering i Stockholm

Med vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med tegel och puts i Stockholm vågar jag garantera er:

  • Att fasaden kommer bli som ny efter en renovering
  • Att jag enbart använder kvalitativa material
  • Att ni får hjälp av en trevlig och tillmötesgående hantverkare

Fasadrenovering till ett bra pris

Om ni som fastighetsägare önskar att jag besöker er bostad gör jag gärna det innan ni får ta emot en offert som innehåller det pris för fasadrenovering ni kommer debiteras för arbetet.

Det går bra att använda ROT-avdraget vid dylika arbetsuppdrag och i de fallen kommer ni enbart betala 70 % av de faktiska arbetskostnaderna, vilket är välkommet för många bostadsägare.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera en fasadrenovering i Stockholm!